Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

24.05.2019

Zaproszenie do składania ofert na: Zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej

Zapraszamy do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności na: Zapewnienie noclegów oraz usługi cateringowej w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” w województwie lubelskim”

Zapytanie ofertowe nr 14/2019/KIF/EFS wraz załącznikami znajdziecie Państwo na stronie Krajowej Izby Fizjoterapeutów.
 

Kalendarz

Grudzień 2021