Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Działalność statutowa/Młodzi Naukowcy

Komunikaty

Informujemy, że termin składania  wniosków o finansowanie  zadań  badawczych  z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego (DS) oraz zadań młodych naukowców i  uczestników studiów  doktoranckich (MNmb, MNsd),  ulegnie przesunięciu,  w związku z oczekiwaniem na wyniki oceny  parametrycznej, a także  planowanymi zmianami w wewnętrznych aktach prawnych. O tegorocznym terminie składania wniosków poinformujemy Państwa ze stosownym wyprzedzeniem.

 


Informujemy, że w roku bieżącym termin składania wniosków o realizację zadań DS i MN w roku 2018 upływa dnia 31 października br.

 

Wnioski, jak w roku ubiegłym, należy składać w formie elektronicznej poprzez portal pracowniczy dostępny w intranecie  lub klikając podany link: https://pp.umlub.pl/cas/login (logowanie takie jak do systemu egeria – zapotrzebowania) oraz w formie papierowej – wydrukowany i podpisany dokument prosimy składać w Dziale Nauki.

 

Pracownicy UM zainteresowani składaniem wniosku po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do Działu Informatycznego, w celu nadania odpowiednich uprawnień (Anna Parafiniuk, tel. 81 448 55 64; anna.parafiniuk@umlub.pl).

 

Doktoranci, którzy planują składać wniosek po raz pierwszy, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w Dziale Nauki do p. Magdaleny Podgurniak (tel. 81 448 50 34; magdalena.podgurniak@umlub.pl).

Nauka

Kalendarz

Listopad 2017