Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Krajowe projekty badawcze

 • „Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej” – Opus15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos

więcej

 

 • „Nowe inhibitory ludzkiej topoizomerazy II o działaniu przeciwnowotworowym” – Preludium15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Barbara Kaproń

więcej

 

 • „Charakterystyka molekularna nowych mutacji w genie kodującym receptor dla hormonu luteinizującego oraz gonadotropiny kosmówkowej (LHCGR)” – Preludium15 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Kamila Szymańska

więcej

 

 • „POWROTY – Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro” – program POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

więcej

 

 • „Wpływ kwasu kynureninowego na parametry morfologiczne i biochemiczne otyłości w modelu u Danio pręgowanego (Danio rerio)” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Katarzyna Smolińska

więcej

 

 • „Analiza wpływu jadu pszczelego oraz propolisu na przebieg procesu adipogenezy mezenchymalnych komórek macierzystych izolowanych z ludzkiej tkanki tłuszczowej ATCC PCS-500-011” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Joanna Kocot

więcej

 

 • „Badania aktywności przeciwdepresyjnej i przeciwlękowej nowych ligandów serotoninowych pochodnych arylopiperazyny u zwierząt doświadczalnych.” – Miniatura2 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr Ewa Kędzierska

więcej

 

 • „Podstawy molekularne dziedzicznej formy schorzenia stopa końsko-szpotawa” – Preludium 14 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: mgr Ewa Hordyjewska- Kowalczyk

WIĘCEJ

 

 • „Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn w kierunku centralnego układu nerwowego – badania behawioralne, analityczne i mechanizm działania” – Opus 14 – Narodowe Centrum Nauki,
  Kierownik: dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak

więcej

 

 

Narodowe Centrum Nauki aktualnie otwarte konkursy

 

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełnienia wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków NCN

Pobierz plik

 

Nauka

Kalendarz

Kwiecień 2019