Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn

w kierunku centralnego układu nerwowego- badania behawioralne, analityczne i mechanizm działania

 

 

OPUS 14

 

 

 

Kierownik projektu:

dr hab. Krystyna Skalicka – Woźniak

 

Miejsce realizacji projektu:

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Tytuł projektu:

Interdyscyplinarne spojrzenie na aktywność kumaryn w kierunku centralnego układu nerwowego- badania behawioralne, analityczne i mechanizm działania

 

Cel projektu:

Celem jest ocena aktywności biologicznej trzech wybranych kumaryn (imperatoryny, izopimpineliny i skoparonu) "in vivo" w zwierzęcych modelach napadów padaczkowych, zaburzeń lękowych i depresyjnych oraz procesów kognitywnych po jednorazowym i przewlekłym podawaniu, a także przebadanie biodostępności tych związków po podaniu dootrzewnowym. Dodatkowo związki te podawane będą łącznie z naturalnie występującym terpenem celem poprawy ich przenikalności przez barierę krew-mózg. Jako, że jedną z głównych i najlepiej przebadanych furanokumaryn jest imperatoryna wykazująca silne działanie na OUN, co wcześniej wykazaliśmy także w badaniach własnych, planuje się poszerzenie badań dotyczących molekularnych podstaw działania zarówno imperatoryny, jak i jej dwóch metabolitów – herakleniny i ksantotoksolu. Wielokierunkowa ocena mechanizmów działania zostanie przeprowadzona w panelu przesiewowym pod kątem interakcji z około 200 potencjalnymi białkami docelowym  receptorami, transporterami, kanałami jonowymi i enzymami). Związki do badań pozyskane zostaną z roślin rodzimych pochodzących ze stanu naturalnego, bądź z upraw własnych, należących do rodziny Apiaceae a izolowane będą z zastosowaniem chromatografii przeciwprądowej.

 

Przyznana kwota finansowania:

770 240,00 zł

 

Czas realizacji:

21.08.2018-21.08.2021

 

Kontakt:

dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak

Nauka

Kalendarz

Styczeń 2021