Uniwersytet Medyczny w Lublinie

POWROTY – Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro

 

Projekt realizowany w ramach programu POWROTY Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

Tytuł projektu:
Wykorzystanie metod spektroskopowych do oceny procesu kościotworzenia na biomateriałach typu ceramicznego w warunkach in vitro.

 

Kierownik projektu:
dr hab. Anna Sroka-Bartnicka

 

Miejsce realizacji projektu:
Zakład Biofarmacji Katedry Chemii
Wydział Farmaceutyczny
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

 

Czas trwania projektu:

01.07.2018 r. – 28.09.2021 r.

 

Budżet: 801 380 PLN


Opis projektu:

Podczas realizacji projektu zostanie wykorzystanych wiele zaawansowanych metod spektroskopowych: obrazowanie ramanowskie, obrazowanie w podczerwieni, spektroskopia NMR w stanie stałym oraz spektrometria mas do oceny markerów procesu kościotworzenia wytwarzanych przez komórki macierzyste hodowane bezpośrednio na biomateriałach opartych na ceramice. Wykorzystanie kombinacji zawansowanych metod spektroskopowych pozwoli na wstępną ocenę potencjału biomedycznego biomateriału bez potrzeby przeprowadzania testów na zwierzętach.

 

Kontakt:

dr hab. Anna Sroka-Bartnicka
Zakład Biofarmacji Katedry Chemii

(budynek Collegium Pharmaceuticum)

ul. W. Chodźki 4a
20-093 Lublin
Tel. +48 81448 7224
e-mail: anna.sroka@umlub.pl

 

Informacje na temat programu POWROTY znajdują się na stronie FNP.

Nauka

Kalendarz

Październik 2021