Uniwersytet Medyczny w Lublinie

BioEndoCar - Biomarkers for diagnosis and prognosis of endometrial carcinoma

Biomarkers for diagnosis and prognosis of endometrial carcinoma

   

 

Tytuł projektu: Biomarkery w diagnostyce i prognozowaniu raka błony śluzowej trzonu macicy u kobiet / Biomarkers for diagnosis and prognosis of endometrial carcinoma

Akronim: BioEndoCar

Nazwa programu: TRANSCAN-2 https://archiwum.ncbr.gov.pl/programy/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-wielostronna/inicjatywy-typu-era-net/era-net/medical/transcan-2/

Nr umowy: ERA -NET TRANSCAN/03/2018
 

Kierownik projektu w UM w Lublinie: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Semczuk

Jednostka realizująca: II Katedra i Klinika Ginekologii

Okres realizacji: 01.04.2018 - 31.03.2022

Wartość projektu: 1 138 267 EUR

Dofinansowanie dla UM w Lublinie: 646 974,53 PLN

Opis projektu: Celem prowadzonych badań będzie wykrycie użytecznych diagnostycznie metobolitów i białek w celu wykrycia wczesnych, asymptomatycznych pacjentek z grupy wysokiego ryzyka powstawania raka endometrium, szczególnie charakteryzujących się niekorzystnymi danymi klinicznymi. Analiza surowicy krwi pod kątem metabolomów będzie obejmowała ponad 850 substancji czynnych przy zastosowaniu metod UHLPC/MS/MS, zaś analiza białek będzie dotyczyć ponad 900 substancji przy użyciu technik microarray. Uzyskane dane zostaną poddane szczegółowej analizie statystycznej, aby istniała możliwość powstania diagnostycznych oraz prognostycznych algorytmów. Badane biomarkery mogą zostać zastosowane do wczesnej diagnostyki raka endometrium, jak również do selekcjonowania pacjentek z niekorzystnymi czynnikami rakowniczymi, co może pomóc w leczeniu tej grupy chorych. Badania mogą też pomóc w następowym leczeniu chorych z dobrym rokowaniem klinicznym, obniżając potencjalne koszty zastosowanego leczenia.

 

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu Transcan-2

Nauka

Kalendarz

Październik 2021