Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Opracowanie optymalnych metod izolacji biologicznie aktywnych seskwiterpenoidów i toksycznych alkaloidów pirolizydynowych z korzeni Petasites hybridus (L.) Gaertn.

 

Tytuł projektu: Opracowanie optymalnych metod izolacji biologicznie aktywnych seskwiterpenoidów i toksycznych alkaloidów pirolizydynowych z korzeni Petasites hybridus (L.) Gaertn.

 

EN: Elaboration of optimal isolation methods of biologically active sesquiterpenoids and toxic pyrrolizidine alkaloids from the roots of Petasites hybridus (L.) Gaertn.

 

Informacje ogólne: Projekt w ramach wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec

 

Nr umowy: PPN/BDE/2019/1/00008/U/00001

 

Koordynator: prof. dr hab. Krystyna Skalicka-Woźniak

 

Jednostka realizująca: Katedra i Zakład Farmakognozji

 

Okres realizacji: 01.01.2020 – 31.12.2021
 

Zakres współpracy:

Celem projektu jest opracowanie skutecznej metody izolacji głównych metabolitów (głównie petazyny i izopetazyny) z korzeni lepiężnika różowego [Petasites hybridus (L.) Gaertn.], przy jednoczesnym oddzieleniu z ekstraktu toksycznych PAs, z możliwością wyizolowania ich w czystej postaci. Rośliny z tego gatunku powszechnie stosowane są w lecznictwie tradycyjnym w terapii bólu różnego pochodzenia. Najczęściej stosowanym jest lepiężnik różowy. Dotychczas prowadzone badania wykazały, iż jego dwa główne składniki wykazują silne działanie przeciwmigrenowe.

Nauka

Kalendarz

Październik 2021