Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komisja Bioetyczna

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

pokój 128
tel.: +48 81448 5213

fax: +48 81448 5211
e-mail: komisja.bioetyczna@umlub.pl

 

UWAGA!

Informacja dotycząca zasad działalności Komisji Bioetycznej

przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

w okresie ograniczenia działalności Uczelni

 

Z uwagi na wprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stan epidemii, jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 574) wprowadza się następujące zasady opiniowania projektów eksperymentów medycznych, w tym badań klinicznych:

  1. W odniesieniu do wszystkich dokumentów składanych do Komisji Bioetycznej podstawową formą komunikacji jest droga elektroniczna,
  2. Dokumenty należy przesyłać na adres: komisja.bioetyczna@umlub.pl,
  3. Opiniowanie projektów i podejmowanie uchwał przez Członków Komisji Bioetycznej odbywać się będzie wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
  4. Urządzenia elektroniczne wykorzystywane w pracach Komisji powinny być zabezpieczone i chronione przed dostępem osób trzecich,
  5. Projekty eksperymentów medycznych, dotyczących w szczególności leczenia, profilaktyki, bądź diagnostyki zakażeń wywołanych przez wirus
    SARS-CoV – 2będą traktowane priorytetowo i mogą być opiniowane w trybie nadzwyczajnym, z zachowaniem wszystkich zasad i standardów obowiązujących przy opiniowaniu eksperymentów medycznych.

Terminy kolejnych posiedzeń Komisji Bioetycznej

 2020 r.
28 maja termin składania dokumentów do 15 maja 2020 roku
25 czerwca termin składania dokumentów do 15 czerwca 2020 roku

 

Nauka

Kalendarz

Maj 2020