Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koordynatorzy programu

Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+:
prof. dr hab. n. med. Hanna Trębacz  Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i Szkolenia Podyplomowego

 

Zastępca Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+:

prof. dr hab. n. med. Barbara Jodłowska-Jędrych Profesor– Prorektor ds. Kształcenia

 

 

 

Koordynatorzy Wydziałowi

 

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym:

dr hab. n. med. Adam Nogalski Profesor uczelni– Koordynator Wydziałowy, Prodziekan

 

II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym:

prof. dr hab. n. med. Jarogniew Łuszczki Profesor  Koordynator Wydziałowy, Prodziekan

 

Wydział Farmacji z Analityką Medyczną:

prof. dr hab. n. farm. Grażyna Biała Profesor  Koordynator Wydziałowy, Prodziekan

 

Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu:

dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka Adiunkt dr hab. – Koordynator Wydziałowy 

dr n. o zdr. Ewa Rzońca Asystent dr – Koordynator Wydziałowy 

 

 

BIURO ERASMUS

 

Wyjazdy studentów, wyjazdy pracowników Uczelni, umowy bilateralne: 

mgr Dorota Kmieć Starszy referent

dorota.kmiec@umlub.pl

 

mgr Magdalena Karczmarczyk Starszy referent

magdalena.karczmarczyk@umlub.pl

 

Przyjazdy studentów:

lic. Agnieszka Billewicz-Kwiatek Samodzielny referent

agnieszka.billewicz@umlub.pl

81 448 5130

 

 

 

 

Nauka

Kalendarz

Maj 2020