Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Szkolenia

Podstawowe informacje

Uniwersytet Medyczny w Lublinie w ramach programu Erasmus+ oferuje swoim pracownikom wyjazdy typu szkoleniowego (STT) w celu podnoszenia swoich kompetencji. 


Wyjazdy pracowników do zagranicznych uczelni.

Wyjazdy w ramach programu Erasmus+ są dobrą okazją do sprawdzenia i doskonalenia własnych kompetencji, umożliwiają nawiązanie nowych kontaktów, inicjowanie interesującej współpracy z zagranicznymi uczelniami lub innymi instytucjami, do których odbywa się wyjazd.

 

Pracownicy mogą wyjechać do uczelni zagranicznych, które zgodzą się na podjęcie pracowników z danej komórki i zapewnienie im szkolenia w zakresie poszerzającym umiejętności pracownika (zgodnie z charakterem wykonywanej na uczelni macierzystej pracy – szkolenie, shadowing, ćwiczenia warsztatowe).

 

Pobyt w uczelni zagranicznej powinien trwać min 2dni  max 2 miesiące*.

 

Przed wyjazdem pracownik jest zobowiązany ustalić planowany program szkolenia w zagranicznej uczelni/instytucji (Working programme), który musi zatwierdzić uczelnia macierzysta i instytucja goszcząca.

 

Samo wypełnienie formularzy nie jest jeszcze jednoznaczne z wyjazdem. Realizacja wyjazdu jest możliwa po spełnieniu dwóch warunków łącznie:

  1. Po otrzymaniu potwierdzenia możliwości przyjęcia z uczelni partnerskiej.
  2. Po otrzymaniu zgody na wyjazd w uczelni macierzystej – Uniwersytetu Medycznego.

 

*Średnia liczba dni z dofinansowaniem to 5. W sytuacji, gdy kandydat nie zakwalifikuje się na wyjazd ze stypendium, istnieje możliwość wyjazdu ze stypendium "zerowym". Przy dłuższych pobytach (np 10 dni) możliwy jest wyjazd łączący dofinansowanie z programu Erasmus (np 5 dni) oraz stypenium "zerowe" (pozostałe 5 dni).

Nauka

Kalendarz

Listopad 2020