Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Informacja dotycząca zgłoszeń i zasad zwrotu wpłat za kursy/szkolenia/specjalizacje organizowane przez Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

  1. Zgłoszenie na kurs/szkolenie odbywa się za pośrednictwem „Formularza zgłoszeniowego” zamieszczonego na stronie OKP lub w Systemie Monitorowania Kształcenia.

 

  1. Informujemy, że wpłat za kursy/szkolenie należy dokonywać na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu/szkolenia.

 

Numer konta bankowego:
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1
20 - 059 Lublin
Nr konta: 44 1020 3147 0000 8902 0084 6212

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych: imię i nazwisko osób, za które jest dokonywana płatność oraz tytuł kursu/szkolenia

 

  1. W przypadku rezygnacji z kursu/szkolenia, uczestnik może ubiegać się o zwrot wniesionej opłaty (za pomocą pisma złożonego do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego lub na adres e-mail okp@umlub.pl) nie później niż na trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia kursu.

    Po terminie rozpoczęcia kursu/szkolenia uczestnik, który dokonał opłaty i nie zrezygnował przed kursem/szkoleniem, nie otrzyma zwrotu.

 

  1. W przypadku nie odbycia się kursu/szkolenia lub wyczerpania limitu miejsc na kurs/szkolenie, uczestnik może ubiegać się (za pomocą pisma złożonego do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego lub na adres e-mail okp@umlub.pl) o zwrot wniesionej opłaty – w ciągu dwóch miesięcy od daty planowanego kursu/szkolenia lub o zaliczenie wniesionej kwoty na poczet kursu/szkolenia, które odbędzie się w ciągu bieżącego roku kalendarzowego.

 

  1. W przypadku nadpłaty za specjalizację istnieje możliwość zwrotu lub zaliczenia nadpłaty na poczet  kolejnej raty, po uprzednim przedłożeniu pisemnej prośby (za pomocą pisma złożonego do Ośrodka Kształcenia Podyplomowego lub na adres e-mail okp@umlub.pl).

 

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Wrzesień 2021