Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów

Kurs podsumowujący do stażu podyplomowego z medycyny ratunkowej 2018

Program kursu podsumowującego staż podyplomowy z medycyny ratunkowej:

 1. Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie –wykłady:  2 godz., ćwiczenia: 4 godz.
 2. Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia – wykłady: 2 godz.
 3. Pierwsza pomoc w urazach – wykłady: 2 godz.
 4. Postępowanie w wypadkach, katastrofach  i sytuacjach szczególnych - wykład: 1 godz.
 5. Postępowanie w nagłych zatruciach  - wykłady 2godz.
 6. Krwawienie i krwotok , pierwsza pomoc wykłady: 1 godz.
 7. ITLS , stabilizacja złamań, zasady transportu pacjenta – ćwiczenia: 4 godz.
 8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci – ćwiczenia:  2 godz.


Dwudniowy kurs łącznie 10 godz. wykładów oraz 20 godz.  ćwiczeń (ćwiczenia w 10-11 osobowych grupach), 20-21 osób na kurs.

Terminy kursu:

 1. 4-5.06.2018
 2. 7-8.06.2018
 3. 11-12.06.2018
 4. 14-15.06.2018
 5. 3-4.09.2018
 6. 6-7.09.2018
 7. 10-11.09.2018
 8. 13-14.09.2018
 9. 17-18.09.2018
 10. 20.-21.09.2018
 11. 24-25.09.2018
 12. 27-28.09.2018


Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. med. Tomasz Mitrut.
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

20-081 Lublin, ul Staszica 16

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl
                                                       

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2018