Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kształcenie lekarzy i lekarzy dentystów

Kurs podsumowujący do stażu podyplomowego z medycyny ratunkowej 2017

Program kursu podsumowującego staż podyplomowy z medycyny ratunkowej:

 1. Podstawowe i zaawansowane zabiegi ratujące życie –wykłady:  2 godz., ćwiczenia: 4 godz.
 2. Postępowanie w stanach nagłych zagrożenia życia – wykłady: 2 godz.
 3. Pierwsza pomoc w urazach – wykłady: 2 godz.
 4. Postępowanie w wypadkach, katastrofach  i sytuacjach szczególnych - wykład: 1 godz.
 5. Postępowanie w nagłych zatruciach  - wykłady 2godz.
 6. Krwawienie i krwotok , pierwsza pomoc wykłady: 1 godz.
 7. ITLS , stabilizacja złamań, zasady transportu pacjenta – ćwiczenia: 4 godz.
 8. Resuscytacja krążeniowo oddechowa u dzieci – ćwiczenia:  2 godz.


Dwudniowy kurs łącznie 10 godz. wykładów oraz 20 godz.  ćwiczeń (ćwiczenia w 10-11 osobowych grupach), 20-21 osób na kurs.

Terminy kursu:

 1. 29.05-30.05.2017
 2. 01.06-02.06.2017
 3. 05.06-06.06.2017
 4. 08.06-09.06.2017
 5. 28.08-29.08.2017
 6. 31.08-01.09.2017
 7. 04.09-05.09.2017
 8. 07.09-08.09.2017
 9. 11.09-12.09.2017
 10. 14.09-15.09.2017
 11. 18.09-19.09.2017
 12. 121.09.22.09.2017


Zgłoszenia na kurs przyjmuje lek. med. Tomasz Mitrut.
Katedra i Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

20-081 Lublin, ul Staszica 16

e-mail: chirurgiaurazowalublin@o2.pl
                                                       

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Luty 2018