Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Psychologia kliniczna

Kierownik specjalizacji

prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

tel.: +48814486862

e-mail: alicja.nasilowska-barud@umlub.pl

 

Asystent 

mgr Ewa Pawlikowska

tel.: +48814485123

e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

Pliki do pobrania

regulamin_akredytacja_ii.pdf

Regulamin organizacyjny

Zakończenie specjalizacji

Spotkanie dotyczące podpisywania kart specjalizacyjnych przez Panią prof. dr hab. Alicją Nasiłowską-Barud odbędzie się w dniu 15 maja 2017 roku o godzinie 11.00 w sali 121, ul. Chodźki 7

Proszę o niezwłoczne dostarczenie wszystkich kart zaliczeniowych ze staży. Jeśli ktoś z państwa nie dostarczy kart zaliczeniowych Kierownik jednostki kształcącej nie zaliczy państwu specjalizacji (dotyczy to osób, które do tej pory nie oddały kart zaliczeniowych do OKP)

 

Informacje dotyczące egzaminu państwowego znajdą państwo na stronie www.cem.edu.pl

Specjalistyczne bloki szczegółowe

 1. Psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych

  W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej zaburzeń psychicznych proszę kontaktować się z Panią prof. Alicją Nasiłowską-Barud.
   

więcej

 1. Psychologia kliniczna chorób somatycznych

W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej chorób somatycznych proszę kontaktować się z Panią prof. Alicją Nasiłowską-Barud.

 

 • ZAJĘCIA Z MODUŁU IV odbędą się w dniach 20-25 marca 2017 roku.
   Harmonogram
 • ZAJĘCIA Z MODUŁU V i VI odbędą się w dniach 03-07 kwietnia 2017 roku.
  Zajęcia 3 kwietnia 2017 r. rozpoczną się od godziny 9:00 w sali 121, ul. Chodźki 7
   Harmonogram MODUŁ V
   Harmonogram MODUŁ VI

 

 

więcej

 

 1. Neuropsychologia kliniczna

  W sprawie kursów i staży z neuropsychologii klinicznej proszę kontaktować się z Panią mgr Jolantą Zaworą.

  Zaliczenie do specjalizacji z psychologii klinicznej z Modułów IV, V, VI odbędzie się w dniu 08 maja 2017 roku o godzinie 10:30 do 14:00 w sali nr 121, ul. Chodźki 7.

 

 

więcej

 

 1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

 

W sprawie kursów i staży z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży proszę kontaktować się z Panią dr hab. Marzeną Samardakiewicz.


Harmonogram kursów teoretycznych
Pobierz

 

 

 Harmonogram Kursu Specjalistycznego, Moduł V - kwiecień 2017

 

 

więcej

UWAGA!

Informujemy, że od nieterminowych wpłat będą naliczane odstetki.

 

UWAGA!

Porozumienie z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli przy ulicy Staszica 4 zostało rozwiązane. Proszę już nie umawiać się tam na staże.

 

UWAGA!

Porozumienie w dniu 31.12.2016 roku z Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym w Kielcach zostało rozwiązane, więc nie mogą państwo umawiać się już na staże.

 

ZAMIAST STAŻU NA ODDZIALE NEUROCHIRURGII MOGĄ PAŃSTWO ODBYWAĆ STAŻ NA NEUROLOGII.

 

 

STAŻE

 

 1. Osoby specjalizujące się proszone są o bezpośredni kontakt ze wskazanymi opiekunami staży w celu ustalenia dogodnych terminów oraz o niezwłoczne przekazanie tych informacji do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl),
 2. Uczestnicy specjalizacji odbywający staż poza jednostkami, z którymi nie zawarto porozumienia (po uprzednim podpisaniu porozumień) zobowiązani są do przekazania do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl) miejsc i terminów praktyk oraz kontaktu telefonicznego do Opiekuna stażu,
 3. Uczestnik stażu zobowiązany jest przedstawić opiekunowi stażu aktualną książeczkę zdrowia oraz kopię zaświadczenia z zakładu pracy o odbytym szkoleniu BHP,
 4. Osoby rozpoczynające staż w SPSK nr 4 proszone są o okazanie opiekunowi stażu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zaświadczenia od lekarza zakładowego o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku psychologa,
 5. Uczestnicy rozpoczynający staż w placówkach powinni niezwłocznie zgłosić do OKP (ewa.pawlikowska@umlub.pl) informację o terminie stażu, miejscu stażu oraz podać imię i nazwisko opiekuna stażu 
 6. Osoby, które zakończyły staż powinny niezwłocznie złożyć do OKP listy obecności.

 

 

Zaliczenie:

 1. Ostateczny termin zaliczenia staży z bloku podstawowego to 15 września 2015roku. Po tym terminie będą organizowane kursy z bloku szczegółowego, osoby które nie zaliczą staży z bloku podstawowego nie będą mogły uczestniczyć w tych kursach; co wynika z programu specjalizacji.
 2. Osoby, które zakończą blok podstawowy (kursy i staże) w terminie tj. do 14 maja 2015roku, mogą rozpoczynać staże z bloku szczegółowego od 15 maja 2015roku.
 3. Do 30 kwietnia 2015roku bardzo proszę wybrać jedną z niżej wymienionych ścieżek specjalistycznych:
 • psychologia kliniczna zaburzeń psychicznych,
 • psychologia kliniczna chorób somatycznych,
 • neuropsychologia kliniczna,
 • psychologia kliniczna dzieci i młodzieży.


Ww. informację proszę przesłać na adres e-mail: ewa.pawlikowska@umlub.pl

 

Uprzejmie informujemy, że w karcie specjalizacji – Przebieg stażu kierunkowego – w kolumnie „Staż kierunkowy w zakresie” należy wpisywać nazwę stażu zgodną z programem specjalizacji.

 

Staż kierunkowy
w zakresie (nazwa stażu)

Moduł

Czas trwania

Pacjent psychiatryczny: specyfika zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania; rola psychologa w zespole diagnostycznym oddziału psychiatrycznego.

I.  Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

1 m-c (4 tygodnie)

Pacjent psychiatryczny: kliniczna diagnoza psychologiczna.

II. Kliniczna diagnoza psychologiczna”

1 m-c (4 tygodnie)

Rola psychologa w diagnostyce i terapii chorób somatycznych.

IV. Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych – rola psychologa

2 m-ce (8 tygodni)

Pacjent neurologiczny: specyfika zaburzeń neuropsychologicznych; rola neuropsychologa w zespole diagnostycznym oddziału neurologicznego.

V. Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii – w ujęciu neuropsychologii klinicznej

1 m-c (4 tygodnie)

Doskonalenie umiejętności posługiwania się narzędziami pomiaru funkcjonowania poznawczego oraz emocjonalno-osobowościowego.

VI. Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych (poznawczych, wykonawczych, emocjonalnych)

1 m-c (4 tygodnie)

Diagnoza psychologiczna dzieci i młodzieży – podstawy.

IX. Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

1 m-c (4 tygodnie)

 

1 m-c (4 tygodnie)

 

Pliki do pobrania

pk_karta_stazowa.doc

Przebieg Stażu Kierunkowego: Karta stażowa

lista_m_1.xlsx

Moduł I: Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

lista_m_2.xlsx

Moduł II: Kliniczna diagnoza psychologiczna

lista_m_4.xlsx

Moduł IV: Diagnostyka i terapia w chorobach somatycznych - rola psychologa

lista_m_5.xlsx

Moduł V: Podstawowe problemy diagnostyczne i terapeutyczne w populacji chorych z uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii - w ujęciu neuropsychologii klinicznej

lista_m_6.xlsx

Moduł VI: Ogniskowe zespoły zaburzeń behawioralnych

lista_m_9.xlsx

Moduł IX: Podstawy diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży o zaburzonym rozwoju

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Marzec 2019