Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stypendia

Stypendium doktoranckie i projakościowe

Pliki do pobrania

zal_zr_92_2017_regulamin-stypendialny.pdf

Zarządzenie Rektora nr 92/2017 z dn. 14-08-2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzonych w języku polskim w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Grudzień 2017