Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Rekrutacja na studia doktoranckie - rok akademicki 2018/2019

Dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO Z ODDZIAŁEM ANALITYKI MEDYCZNEJ

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE

 

 ogłasza dodatkową rekrutację na 4-letnie stacjonarne

 

„Interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk
farmaceutycznych i biomedycznych”

 

realizowane w ramach projektu

 

"HQMEDED - HIGH QUALITY MEDICAL EDUCATION - ZINTEGROWANE PROGRAMY ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

na rok akademicki 2018/2019

w terminie od 27 września 2018 roku do 10 października 2018 roku

 

 

Dodatkowych informacji udziela:

Kierownik studiów doktoranckich tel. +(48)-81-448-72-40

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej , tel. +(48) 81-448-70-03

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Lipiec 2020