Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Analityka medyczna - niestacjonarne

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej ogłasza nabór na ostatnią edycję Studiów Podyplomowych ANALITYKA MEDYCZNA 2017-2019.

 

Komplet wymaganych dokumentów należy przesłać na adres Dziekanatu WFzOAM listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do dnia 18 sierpnia 2017 roku.

 

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  2. Suplement (dotyczy tylko osób kończących studia od roku akad. 2004/05).
  3. Kserokopia indeksu (dotyczy osób nie posiadających suplementu).
  4. Kserokopia dowodu osobistego.
  5. Fotografia (4x3) – podpisana na odwrocie.
  6. Zaświadczenie o zatrudnieniu (w przypadku osób pracujących).
  7. Formularz zgłoszenia na studia podyplomowe – uzupełniony drukowanymi literami.

 

 

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Collegium Universum

ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin

dziekanat.analityka@umlub.pl

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Maj 2017