Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena - niestacjonarne

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Wymagane dokumenty

  1. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą xero).
  2. Kserokopia dowodu osobistego.  
  3. 1 fotografia.
  4. Kwestionariusz osobowy.
  5. Podanie.

 

 

Powyższe dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zakład Wirusologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

ul. Chodźki 1

20-093 Lublin

III piętro, pokój 352 (sekretariat)

 

 

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów.

 

Minimalna liczba uczestników: 20 osób.

 

Informacje i zapisy

tel./fax. +48 81 448 61 70 (71) w godz.  8:00 –  13:00 (poniedziałek – piątek)

e-mail: zwir@umlub.pl

Pliki do pobrania

kwestionariusz_2017.doc

Kwestionariusz

Oferta edukacyjna

Kalendarz

Marzec 2018