Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Biomedycyna

studia I stopnia, licencjackie

Program studiów - profil praktyczny:

 

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w wymiarze godzin 2193 – przedmioty obowiązkowe. W czasie trwania studiów, student zobowiązany jest uzyskać minimum 180 punktów ECTS. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe – obowiązkowe, przedmioty do wyboru, praktykę wakacyjna i śródroczną oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

 

 

 

Program studiów - profil ogólnoakademicki:

 

Studia trwają 3 lata (6 semestrów) i obejmują zajęcia w wymiarze godzin 2088 – przedmioty obowiązkowe. W czasie trwania studiów, student zobowiązany jest uzyskać minimum 180 punktów ECTS. Studia kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe – obowiązkowe, przedmioty do wyboru i praktykę wakacyjną oraz przygotowanie pracy licencjackiej.

 

 

 

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2018