Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

02.10.2017

Komunikat Kwestora ws. ubezpieczenia NNW dla studentów i doktorantów


Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2017/2018 ochrona ubezpieczeniowa studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świadczona jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group...
11.12.2017

Wypłaty stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej


Uprzejmie informujemy, że stypendia dla studentów i doktorantów z Funduszu Pomocy Materialnej za grudzień zostaną wypłacone 15 grudnia...
11.12.2017

Wyniki z dodatkowych prac WKS/KS do dnia 8 grudnia 2017 roku


Poniżej przedstawiamy wyniki z dodatkowych prac komisji stypendialnych do dnia 8 grudnia 2017 roku...
05.12.2017

Upływa termin płatności składek z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków


Szanowni studenci i doktoranci. W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 29.09.2017 r. uprzejmie przypominamy, że 8 grudnia 2017 roku upływa termin płatności składek z tytułu ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
1  2  3  4  5    … 9

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2017