Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2017

15.12.2017

Przedłużenie terminu płatności składki za ubezpieczenie NNW

Szanowni studenci i doktoranci, 

W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 29.09.2017 r. uprzejmie informujemy że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie którzy dokonają wpłaty do dnia 11.01.2018 r. 

 

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po zaksięgowaniu składki na rachunku bankowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do dnia 30.09.2018 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące rachunków bankowych, wysokości jednorazowej składki oraz zakresu ubezpieczenia znajdują się w Komunikacie Kwestora z dnia 29.09.2017 roku.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2019