Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2019

08.03.2019

„Konstytucja dla Nauki. Spotkanie z Wiceministrem Piotrem Müllerem”

12 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwanej również Ustawą 2.0, która wprowadza istotne zmiany, przez co wzbudza zainteresowanie pracowników, doktorantów oraz studentów uczelni wyższych.

 

Na pytania i wątpliwości dotyczące Konstytucji dla Nauki odpowie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Pan Piotr Müller, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i wprowadzenie reformy.

 

Organizatorami wydarzenia są Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Politologiczne Koło Naukowe UMCS.

 

Miejsce wydarzenia: Plac Litewski 3, Wydział Politologii UMCS, Aula Ignacego Daszyńskiego

 

Termin: 12 marca 2019 roku (wtorek) o godzinie 14:30

 

Zapraszamy do udziału oraz zachęcamy do odwiedzenia strony wydarzenia.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2019