Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2019

01.07.2019

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie – „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił XVI edycję Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

 

Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy doktorskie podejmujące problematykę z zakresu różnych obszarów rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami. Poza prestiżem, jaki mamy nadzieję zyskają nagrodzone prace, laureatom przyznawane są nagrody finansowe, m. in. w kategorii rozpraw doktorskich to aż 8 tys. zł.
 
Zasady opisane zostały na stronie internetowej Funduszu.

 

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu i warunków składania prac należy kierować do pracownika Biura Funduszu:
Tomasz Wojakowski
tel. 22 50 55 448
 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020