Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2019

15.03.2019

Program wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin


Wnioski o przyznanie stypendium na dany rok akademicki należy składać w terminie od 1 do 31 marca w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin...
08.03.2019

Wyniki z prac WKS/KS/OKS w sprawie przyznania stypendiów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019


Poniżej przedstawiamy wyniki prac komisji stypendialnych dla studentów i doktorantów...
08.03.2019

„Konstytucja dla Nauki. Spotkanie z Wiceministrem Piotrem Müllerem”


12 marca 2019 roku odbędzie się spotkanie dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zwanej również Ustawą 2.0...
04.03.2019

Wyniki z dodatkowych prac WKS/KS do dnia 1 marca 2019 roku


Poniżej przedstawiamy wyniki z dodatkowych prac komisji stypendialnych do dnia 1 marca 2019 roku.
28.02.2019

Zmiany w godzinach przyjęć interesantów (marzec) w Dziale Spraw Socjalnych Studentów


Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem prac komisji stypendialnych zmianie ulegają godziny przyjęć interesantów...
1 …    1  2  3  4  5    … 6

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2019