Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

07.10.2021

Stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022

Szczegółowe informacje dotyczące warunków i procedury przyznawania stypendium dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia pod adresem: Stypendia ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe / sportowe na rok akademicki 2021/2022

Wnioski wraz z załącznikami należy przekazać w nieprzekraczanym terminie do 29 października 2021 roku na adres katarzyna.gaska@umlub.pl , numer kontaktowy: 81 448 50 53

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022