Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

08.05.2017

Pilotażowy program „ABSOLWENT”

Celem programu ,,ABSOLWENT” jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki w szkole wyższej. Cel programu będzie realizowany poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

 

Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), będące absolwentami szkoły wyższej lub realizujące ostatni rok nauki w szkole wyższej.

 

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) mogą być wyłącznie beneficjentami obszaru w zakresie zaplanowania i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

 

Przez absolwenta szkoły wyższej należy rozumieć osobę, która ukończyła szkołę wyższą lub uczelnię zagraniczną (lub uzyskała absolutorium), posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego, wydany nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem przystąpienia do programu, pozostającą bez zatrudnienia.

 

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

  • Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.
  • Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
  • Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

 

Po więcej informacji zapraszamy do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Pliki do pobrania

ulotka_informacyjna_absolwent.pdf

Ulotka Informacyjna

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2018