Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

08.09.2017

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Zarząd Powiatu Kętrzyńskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej na rok akademicki 2017/2018 dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

 

Pomoc materialna może być przyznana kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  1. Jest studentem V lub VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim.
  2. Nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej.
  3. Nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów.
  4. Stale zamieszkuje na terenie Powiatu Kętrzyńskiego.

 

Wniosek należy złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie lub przesłać pocztą w terminie do 29 września 2017 roku.

 

Pełną treść ogłoszenia o naborze wniosków publikujemy w plikach do pobrania.

Pliki do pobrania

ogloszenie_o_naborze_wnioskow.docx

Nabór wniosków o przyznanie pomocy materialnej dla studentów kierunku lekarskiego

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2018