Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

12.01.2018

Egzamin testowy z chorób wewnętrznych dla studentów IV roku

Informujemy, że egzamin testowy z chorób wewnętrznych dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego odbędzie się

29 stycznia 2018 roku w hali sportowej UM ul. Chodźki 15.

 

Studenci zgłaszają się o godz. 8:00 z legitymacją studencką

Planowanie rozpoieczęcia egzaminu od godz. 9:00

Egzamin praktyczny odbędzie się po zaliczeniu egzaminu testowego w wylosowanych Klinikach w terminach ustalanych indywidualnie.

 

REGULAMIN egzaminu testowego i praktycznego z chorób wewnętrznych dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2019