Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

12.01.2018

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studenci/doktoranci ubiegający się o wszystkie stypendia z FPM na semestr letni, a korzystający z pomocy materialnej w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku (Załącznik nr 9) w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 12 lutego 2018 roku.

Przypominamy, że komisje stypendialne przyznawać będą stypendia na semestr letni w oparciu o dokumenty z semestru zimowego, a w przypadku stypendium rektora/ stypendium dla najlepszych doktorantów, o listy rankingowe z października 2017 roku.

Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na prawo lub wysokość przyznawanych świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 4 ust. 3-11 ww. Regulaminu.  

Studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2017/2018 nie składali jeszcze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego, a chcą ubiegać się o przyznanie tych świadczeń, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów na zasadach dotychczasowych.

Pliki do pobrania

zalacznik_9.pdf

Załącznik nr 9

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2019