Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

29.05.2018

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim na I termin prac WKDS

Studenci/doktoranci kontynuujący naukę ubiegając się o miejsce w DS na rok akademicki 2018/2019 zobowiązani są:

  1. Do zapoznania się z następującymi Regulaminami:
  • przyznawania miejsc oraz kwaterowania w Domach Studenckich UM w Lublinie w roku akademickim 2018/2019,
  • Mieszkańca Domu Studenckiego UM,
  1. Do zapoznania się z tabelą opłat za akademik obowiązującą od października 2018 r.
  2. Do pobrania druku Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenta*, który po wypełnieniu należy osobiście złożyć u Kierownika Domu Studenta, w którym chcą zamieszkać w terminie 30 maja - 15 czerwca 2018 r.


*„Wniosek o przyznanie miejsca w DS ...”, Dane tele-adresowe oraz ww. Regulaminy dostępne są w gablotach DS i na stronie Internetowej akademiki.umlub.pl (Wniosek o przyznanie miejsca w DS. - Załącznik nr 1/DS - do pobrania również na portierni DS).

 Studenci / doktoranci, którzy chcą skorzystać z pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w akademiku, zobowiązani są do złożenia w Dziale Spraw Socjalnych Studentów (DSSS) Wniosku o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w Domu Studenckim w roku akademickim 2018/2019.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty za rok podatkowy 2017 umożliwiające wyliczenie dochodu na jednego członka w rodzinie, zgodnie z wymogami Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 

Dokumenty przyjmowane będą do 15 czerwca 2018 r.

Pliki do pobrania

wniosek_o_pierwszenstwo_w_ds.pdf

Wniosek do DSSS o stwierdzenie pierwszeństwa w przyznaniu miejsca w DS

zalacznik_8.pdf

Oświadczenie

zalacznik_10.pdf

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

zaswiadcz_urzad_skarbowy.docx

Wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2019