Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

19.09.2018

Oferta zajęć dla studentów pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do uczestnictwa w interprofesjonalnych zajęciach z zakresu „Medycyna Wieku Podeszłego” prowadzonych metodą symulacji wysokiej wierności w Centrum Symulacji Medycznej UML.

 

Do udziału zapraszamy studentów minimum drugiego roku i wyższych lat z kierunku Pielęgniarstwo lub Ratownictwo Medyczne.

 

Jesteśmy przekonani, że udział w zajęciach „Medycyna Wieku Podeszłego” będzie dla Państwa bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym oraz wspaniałą przygodą. Konstrukcja zajęć ma bowiem na celu nie tylko przećwiczenie umiejętności praktycznych w trakcie scenariuszy imitujących różne jednostki chorobowe (w tym przypadki nagłe, wymagające natychmiastowej reakcji), ale także zapoznanie się ze specyfiką pracy w zespole interprofesjonalnym (współpraca ze studentami medycyny) i nabycie umiejętności prawidłowej komunikacji w takim zespole. Dodatkowym atutem uczestnictwa jest zapoznanie z nowoczesną metodą dydaktyczną jaką jest symulacja wysokiej wierności.

 

Podczas zajęć studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu staną się członkami zespołów mających za zadanie przeprowadzenie konsultacji pacjenta w podeszłym wieku w ramach scenariuszy symulacyjnych odbywających się w warunkach SOR, oddziału szpitalnego i OIT oraz jako członkowie ZRM. Do Waszych zadań należeć będą czynności manualne pozostające w kompetencji studentów pielęgniarstwa i ratownictwa (np. ocena podstawowych parametrów życiowych, przygotowywanie i podawanie zleconych leków, prowadzenie dokumentacji pielęgniarskiej), jak również komunikacja z innymi członkami zespołu i pacjentem (manekinem wysokiej wierności).

 

Udział w kursie nie wymaga obecności na wszystkich zajęciach. Uczestnicy zajęć uzyskają certyfikat uczestnictwa w interprofesjonalnych zajęciach prowadzonych w Centrum Symulacji Medycznej.

 

Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące tematyki zajęć. Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy odnośnie kursu i jego tematyki oraz poszerzeniem wiedzy z zakresu medycyny wieku podeszłego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej: http://imul.umlub.edu.pl/ zakładka „Medycyna Wieku Podeszłego”.

 

Podczas zajęć́ z zakresu „Medycyna Wieku Podeszłego” studenci zdobywają̨ wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą̨ wybranych aspektów opieki medycznej  nad pacjentami w podeszłym wieku.

 

Zajęcia obejmują̨ 30 godzin akademickich, podzielonych na część seminaryjną oraz ćwiczenia praktyczne prowadzone z zastosowaniem technik symulacji medycznej wysokiej wierności.

 

Tematyka poruszana na zajęciach obejmuje wybrane aspekty związane z problemami medycznymi u osób w podeszłym wieku wymienione poniżej:

 • Komunikacja oraz przekazywanie poważnych i trudnych informacji w opiece nad pacjentem w podeszłym wieku, w tym komunikacja w zespole interdyscyplinarnym.
 • Zasady opieki szpitalnej i ambulatoryjnej nad pacjentem w podeszłym wieku.
 • Skale oceny wydolność pacjenta w podeszłym wieku.
 • Zespół słabości.
 • Zasady postępowania w przypadku wielochorobowości u pacjenta w podeszłym wieku.
 • Zasady farmakoterapii u osób starszych: wielolekowość i interakcje leków.
 • Niektóre stany chorobowe wymagające szczególnego postępowania w podeszłym wieku.
  • Gorączka i ból brzucha u osób w podeszłym wieku – diagnostyka i postępowanie.
  • Niewydolność oddechowa i duszność u osób w podeszłym wieku – diagnostyka i postępowanie.
  • Odrębności postępowanie w przypadku zatrzymania oddechu u przewlekle chorego pacjenta w podeszłym wieku.
  • Niewydolność krążenia – u osób w podeszłym wieku – diagnostyka i postępowanie.
  • zaburzenia rytmu serca – diagnostyka i postępowanie.
  • Zaburzenia świadomości – u osób w podeszłym wieku – diagnostyka i postępowanie.
  • Postępowanie w przypadku urazów u pacjentów w podeszłym wieku.
 • Wybrane aspekty etyczno – prawne dotyczące opieki nad osobą starszą.

 

Osoby chętne do wzięcia udziału w zajęciach zapraszamy do zapoznania się z zasadami zapisów na zajęcia:

 1. Aktualna lista dostępnych miejsc zamieszczona jest na stronie csm.umlub.edu.pl w zakładce „Zapisy na zajęcia fakultatywne MWP”
 2. W celu zapisania się na zajęcia należy wysłać wiadomość mailową na adres jankorulczyk@umlub.pl podając swoje imię i nazwisko, numer albumu oraz datę i godzinę zajęć.
 3. W ciągu 24 godzin uczestnik zajęć fakultatywnych otrzyma drogą mailową potwierdzenie zarezerwowanego terminu, lub informację o odmowie rezerwacji.
 4. W przypadku wielu rezerwacji na te same zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Osoby, które po zarezerwowaniu terminu nie pojawią się na zajęciach są wykluczone z dalszego udziału w zajęciach fakultatywnych „Medycyna Wieku Podeszłego”.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020