Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

25.09.2019

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2019/2020 na kierunku lekarskim i biomedycynie

Immatrykulacja studentów rozpoczynających studia na kierunku lekarskim, biomedycynie pierwszego i drugiego stopnia odbędzie się dnia 1 października 2019 roku o godz. 13:30 w auli Collegium Maius Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Jaczewskiego 4.

 

Studentów prosimy o przybycie o godz. 13:10 i zajmowanie miejsc, które będą oznaczone imieniem i nazwiskiem studenta w porządku alfabetycznym.

 

Każdy student na wyznaczonym dla siebie miejscu znajdzie kartkę z numerem albumu i numerem grupy dziekańskiej oraz kartkę z treścią ślubowania studenta, na której należy złożyć czytelny podpis i oddać obsłudze przy wyjściu z Auli (prosimy o zabranie długopisu).

 

OBECNOŚĆ STUDENTÓW NA UROCZYSTOŚCI JEST OBOWIĄZKOWA.

 

 

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO:

 

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy niezwykle ważny kurs z zakresu Podstawowych Technik Ratujących Życie. Nasze zajęcia mają na celu przygotowanie Państwa do poradzenia sobie z codziennymi sytuacjami zagrażającymi zdrowiu i życiu. Naszym celem jest, abyście Państwo mieli swobodę w działaniach ratunkowych, które są niezwykle ważne. Pamiętajmy, że to szybkie i sprawne podjęcie pomocy osobom poszkodowanym daje szanse na przeżycie. Czasami kilka sekund decyduje o życiu i śmierci. Zwracam się uprzejmie z prośbą, abyście Państwo dokładnie zapoznali się z regulaminem przedmiotu, który znajduje się na stronie internetowej:http://imul.umlub.edu.pl/pl/node/427
Proszę pamiętać, że jest to bardzo krótki kurs i bezwzględnie wymagane jest przygotowanie od pierwszych zajęć.
W przypadku pytań pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym: student.csm@umlub.edu.pl w tytule proszę wpisać PTRŻ


Z poważaniem
dr n. med. Grzegorz Witkowski

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2020