Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

11.01.2019

Rusza akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

Od 14.01.2019 r. rusza akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na semestr letni w roku akademickim 2018/2019

 

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studenci/doktoranci ubiegający się o wszystkie stypendia z FPM na semestr letni, a korzystający z pomocy materialnej w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia pisemnego wniosku (Załącznik nr 9) w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie do 8 lutego 2019 roku.

Przypominamy, że komisje stypendialne przyznawać będą stypendia na semestr letni w oparciu o dokumenty z semestru zimowego, a w przypadku stypendium rektora/stypendium dla najlepszych doktorantów, o listy rankingowe z października 2018 roku.

Jednocześnie należy pamiętać o obowiązku zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na prawo lub wysokość przyznawanych świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w § 4 ust. 3-11 ww. Regulaminu. 

Studenci/doktoranci, którzy w roku akademickim 2018/2019 nie składali jeszcze wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub specjalnego, a chcą ubiegać się o przyznanie tych świadczeń, zobowiązani są do dostarczenia dokumentów na zasadach dotychczasowych.
 

W powyższym terminie akcji zbierania wniosków DSSS czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00.

Pliki do pobrania

zalacznik_9.pdf

Załącznik nr 9

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020