Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

18.07.2019

V Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza opiekunów i członków studenckich kół naukowych działających na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie do udziału w V Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

 

Sesja odbędzie się w dniach 22 – 23 listopada 2019 roku w Szczecinie.

 

W ramach wydarzenia prowadzone będą sekcje referatowe i posterowe w następujących blokach tematycznych:

  • Architektury i Budownictwa,
  • Chemicznym,
  • Ekonomicznym,
  • Roślinno-Przyrodniczym,
  • Technicznym,
  • Zwierzęcym.

 

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez studentów działających w Studenckich Kołach Naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń.

 

Prezentowane prace będą oceniane przez Komisje Konkursowe.

 

Zgłoszenia i streszczenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sesjazut@zut.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2019 roku.

 

Nadesłane streszczenia będą publikowane w materiałach konferencyjnych.

 

Jedno Studenckie Koło Naukowe może przesłać maksymalnie 3 zgłoszenia.

 

 

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem Sesji dostępne są na stronie internetowej.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2020