Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

25.09.2019

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2019/2020 na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym


Informacja dotycząca immatrykulacji dostępna poniżej.


Numery grup dziekańskich zostaną podane podczas immatrykulacji.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Wrzesień 2020