Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

24.04.2020

Większa dostępność wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów

18 kwietnia 2020 r. – wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

 

 

W związku z trudną sytuacją wielu rodzin zniesiono:

 

  1. regułę dotyczącą stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi, zgodnie z którą świadczenia te przysługują przez okres studiowania nieprzekraczający 6 lat;
     
  2. obowiązek dołączania do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny przez studenta, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł;
     
  3. limit dwóch zapomóg w roku akademickim.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2020