Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej

 

Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej jest organizacją skupiającą studentów analityki medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, działającą od listopada 2010 roku.

 

Towarzystwo ma na celu umożliwienie swoim członkom rozwoju przez:

  1. Organizację szkoleń, kursów, wycieczek edukacyjnych.
  2. Organizację konferencji naukowych i warsztatów.
  3. Promocję zdrowia dzięki organizacji akcji profilaktycznych.
  4. Organizację dodatkowych praktyk.
  5. Integrację studentów analityki medycznej w obrębie kierunku, ze studentami UM oraz kierunków innych uczelni o podobnym profilu.
  6. Popularyzację kierunku analityka medyczna.
  7. Współpracę ze środowiskiem zawodowym diagnostów laboratoryjnych.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2020