Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji

 

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji to organizacja studencka działająca przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, którą tworzą młodzi, kreatywni i chętni do podejmowania wyzwań studenci farmacji.

 

Towarzystwo powstało w czerwcu 2005 roku. Jego opiekunem została dr Aleksandra Józefczyk – pracownik naukowy Katedry i Zakładu Farmakognozji.

 

Celem działalności Lubelskiego Towarzystwa Studentów Farmacji jest:

  1. Popularyzacja dokonań naukowych w dziedzinie medycyny, farmacji oraz chemii.
  2. Poprawa świadomości społeczeństwa w zakresie prozdrowotnego trybu życia.
  3. Podejmowanie działań podnoszących kwalifikacje i rozwijających zainteresowania.

 

Lubelskie Towarzystwo Studentów Farmacji może poszczycić się szeregiem zorganizowanych sympozjów, konferencji oraz akcji prospołecznych, z których każda zasiliła pokaźne już konto sukcesów osiągniętych przez towarzystwo. Lista zrealizowanych projektów jest już pokaźna, a wciąż pojawiają się nowe, które niewątpliwie również zasługują na uwagę i zainteresowanie.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Październik 2017