Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizacja Centrum Wolontariatu

 

 

Organizacja Centrum Wolontariatu została wpisana do rejestru uczelnianych organizacji studenckich w lipcu 2014 roku decyzją JM Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Pierwszym opiekunem naukowym organizacji była Pani prof. dr hab. nauk o zdrowiu Marta Makara-Studzińska.

Obecnie opiekunem naukowym organizacji jest Pani prof. dr hab. nauk medycznych Marzena Samardakiewicz, a zarząd organizacji tworzą studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Członkiem Centrum może zostać każdy student Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Celem Organizacji Centrum Wolontariatu jest:

  1. Propagowanie idei wolontariatu wśród społeczności akademickiej.
  2. Inicjowanie i wspieranie różnych form działań wolontariackich w społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  3. Podejmowanie współpracy z organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc potrzebującym.
  4. Udzielanie ogólnych informacji o wolontariacie.

 

Pomysł promowania idei wolontariatu wśród społeczności akademickiej narodził się w październiku 2013 roku, kiedy grupa studentów naszej Alma Mater, członków Studenckiego Koła Naukowego Młodych Medyków, postanowiła złączyć swoje siły, by nieść pomoc chorym i ich rodzinom. W roku akademickim 2013/2014 chęć uczestnictwa w wolontariacie zgłosiło ponad 150 osób: studenci pielęgniarstwa, kierunku lekarskiego, fizjoterapii, położnictwa, farmacji, zdrowia publicznego, dietetyki oraz ratownictwa medycznego.

 

Wspierani przez Panią prof. Martę Makarę-Studzińską zostali wolontariuszami Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie. Stworzyli zgrany 36-osobowy zespół, który przez 5 miesięcy wspomagał opiekę nad pacjentami Hospicjum, wspierał chorych w codziennych czynnościach, podnosił ich na duchu rozmową lub po prostu dotrzymywał towarzystwa w ciszy. Studenci dobrowolnie odbyli łącznie 525 godzin dyżurów w lubelskim hospicjum. Współpracę z Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie zamierzają kontynuować w kolejnych latach.

 

Na ich koncie są także liczne akcje jednodniowe organizowane przez studentów-wolontariuszy, m.in. zabawy okolicznościowe dla pacjentów Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Lublinie, bal andrzejkowy dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublinie.

 

Jako Organizacja Centrum Wolontariatu planujemy rozszerzyć zakres naszych działań, dlatego chętnie podejmiemy współpracę z instytucjami/organizacjami świadczącymi pomoc potrzebującym. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania!

 

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego grona!

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2020