Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjologia Człowieka

Koordynator:

dr n. med. Beata Cygan

 

Terminy egzaminów:

Przedtermin -28-29 maja (egzamin ustny)

I termin - 2 lipca (test)

I termin poprawkowy -3-4 września (egzamin ustny)

II termin poprawkowy -12 września (egzamin ustny)

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2019