Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Fizjologia Człowieka

Koordynator:

dr n. med. Beata Cygan

 

Terminy egzaminów (forma ustna)

 

Przedtermin - 30 maja

I termin - 25 czerwca

I termin poprawkowy - 5 września (godz. 8.00)

II termin poprawkowy - 11 września (godz. 8.00)

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Październik 2019