Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do dnia 30.09.2019 roku

Uchwała Senatu nr CLVI/2018 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie
 

 Pełna treść regulaminu studiów

 Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Podział roku akademickiego 2018/2019

Zarządzenie Rektora nr 42/2018 z dn. 16 kwietnia 2018 w sprawie podziału roku akademickiego 2018/2019

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2019