Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący do dnia 30.09.2018 roku

Uchwała Senatu nr LXII/2017 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 

 Pełna treść regulaminu studiów

 Uchwała Rady Uczelnianej Samorządu Studentów

Podział roku akademickiego 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 41/2017 z dn. 04 maja 2017 w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2018