Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 31 grudnia 2018 roku

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wg S10 na dzień 31.12.2018 r.

 

 

Wydziały

Stan studentów wg wydziałów

 

Kierunki

 

Stan studentów wg kierunków

 

Absolwenci wg kierunków

 

 

 

I Wydział Lekarski
z Oddziałem

Stomatologicznym

 

 

 

 

 

 

 

2067

Elektroradiologia

134

38

Higiena stomatologiczna

48

14

Lekarski

998

144

Lekarsko - dentystyczny

491

83

Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny

313

58

Techniki dentystyczne

83

25

 

II Wydział Lekarski
z Oddziałem Anglojęzycznym

 

 

 

2072

Biomedycyna

85

13

Lekarski

992

143

Lekarski - Anglojęzyczny

995

140

 

Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem
Analityki Medycznej

 

 

 

1109

Analityka medyczna

199

30

Farmacja

749

114

Kosmetologia

161

61

 

 

 

Wydział Nauk o Zdrowiu

 

 

 

 

 

 

 

1718

Dietetyka

155

39

Fizjoterapia

338

135

Pielęgniarstwo

687

227

Położnictwo

314

123

Ratownictwo medyczne

111

31

Zdrowie publiczne

113

59

Ogółem

6966

 

6966

1477

 

W tym ogółem:

  • Studenci studiów stacjonarnych: 5091
  • Studenci studiów
  • niestacjonarnych : 541
  • Cudzoziemcy : 1334

 

Razem studentów w UM :                    6966

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Kwiecień 2020