Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Stan studentów

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na dzień 30 listopada 2017 roku

Stan studentów i absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wg S-10 na dzień 30 listopada 2017 roku

 

Wydziały

Stan studentów wg wydziałów

Kierunki

Stan studentów wg kierunków

Absolwenci wg kierunków

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym

2034

Elektroradiologia

124

35

Higiena stomatologiczna

55

0

Lekarski

975

149

Lekarsko - dentystyczny

465

89

Lekarsko-dentystyczny - Anglojęzyczny

335

37

Techniki dentystyczne

80

30

II Wydział Lekarski
z Oddziałem Anglojęzycznym

1985

Biomedycyna

64

0

Lekarski

961

155

Lekarski - Anglojęzyczny

960

146

Wydział Farmaceutyczny
z Oddziałem Analityki Medycznej

1111

Analityka medyczna

194

31

Farmacja

756

139

Kosmetologia

161

54

Wydział Nauk
o Zdrowiu

1795

Dietetyka

140

23

Fizjoterapia

390

135

Pielęgniarstwo

654

252

Położnictwo

326

120

Ratownictwo medyczne

119

32

Zdrowie publiczne

166

86

Ogółem

6925

 

6925

1513

 

 

 

W tym ogółem:

 

Studenci studiów stacjonarnych:

5094

Studenci studiów niestacjonarnych:

1831

Cudzoziemcy:

1320

Razem studentów w UM: 6925

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2019