Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wirtualna uczelnia

Zapraszamy do zwiedzania Wirtualnej Uczelni

Więcej

Administratorzy merytoryczni

  1. I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym oraz II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym:
    mgr Jowita Kałkus; e-mail: jowita.kalkus@umlub.pl
  2. Wydział Nauk o Zdrowiu:
    mgr inż. Maryla Tębikowska; e-mail: maryla.tebikowska@umlub.pl
  3. Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej:
    mgr Ronald Grzegorczyk; e-mail: dziekanat.analityka@umlub.pl

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Październik 2017