Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Katedra i Zakład Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

Badania

Główne kierunki badań:
 1. Poszukiwanie nowych źródeł związków naturalnych.
 2. Badania nad optymalnymi warunkami izolacji związków aktywnych z materiału roślinnego.
 3. Opracowanie metod analizy ilościowej wyodrębnionych zespołów związków czynnych.
 4. Badania biologiczne i farmakologiczne wyizolowanych zespołów związków czynnych i jednorodnych składników, celem określenia ich aktywności biologicznej i potencjalnego wykorzystania w lecznictwie, jako antyoksydantów, fitohormonów, leków cytostatycznych, bakterio- i wirusostatycznych, przeciwpadaczkowych.

 

Rozwiązania innowacyjne:
 1. Screening substancji roślinnych z wykorzystaniem technik TLC i bioautografii pod kątem zdolności inhibicji enzymów acetylo- i butyrylocholinoesterazy.
 2. Izolacja składników aktywnych w oparciu o metody HPCCC, VLC, FC, CC.
 3. Badania in vivo na modelach myszy transgenicznych z chorobą Alzheimera.
 4. Metody analizy produktów roślinnych metodą chromatografii cienkowarstwowej (wielokrotne rozwijanie na stałym dystansie) (patent numer P 372675).
 5. Ekstrakcja olejków eterycznych wspomagana falami ultradźwiękowymi (patent numer: P 386340 oraz P 386341).
 6. Preparat kosmetyczny o właściwościach antyoksydacyjnych (zgłoszenie patentowe nr P 399753).
 7. Procedura otrzymywania wysoce skoncentrowanych (pod względem zawartości izoflawonów) liofilizatów z ziela koniczyn (zgłoszenie patentowe nr P.396488).
 8. Formulacje farmaceutyczne z wykorzystaniem ekstraktów roślinnych (w trakcie badań).

 

Badania naukowe z wykorzystanie nowoczesnej aparatury:
 1. Badania skriningowe ekstraktów z wykorzystaniem systemu HPLC/DAD/ESI-TOF-MS oraz TLC/DAD/ESI-TOF-MS.
 2. Badania tożsamościowe substancji roślinnych, produktów leczniczych roślinnych oraz suplementów diety.
 3. Opracowanie wydajnych, szybkich i ekonomicznych metod izolacji ciał czynnych z roślin (wysokosprawna chromatografia przeciwprądowa High-performance counter-current chromatography).

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2020