Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

26.06.2015

Zakończenie budowy Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


W dniu 9 marca 2015 roku roboty budowlane w budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały zakończone...
22.06.2015

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu


W dniu 18 czerwca 2015 roku podpisany został Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
05.06.2014

Komunikat dla użytkowników aparatury zakupionej ze środków unijnych


Informujemy, że w Portalu Wewnętrznym Pracowników Uniwersytetu Medycznego dostępny jest Regulamin wykorzystania aparatury badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zakupionej w ramach projektów współfinansowanych z Działania 1.3
30.04.2014

Powołanie Ośrodka Medycyny Doświadczelnej


Uprzejmie informujemy, że uchwałą nr CZLXXXVI/2014 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 23 kwietnia 2014 roku w sprawie zmiany Statutu...
23.04.2014

Pierwsze postępowania przetargowe w Projekcie „Rozbudowa infrastruktury naukowo – badawczej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie spełniającej kryteria Dobrej Praktyki Laboratoryjnej”


W miesiącu kwietniu 2014 roku ogłoszono pierwsze postępowania przetargowe na dostawy aparatury naukowo – badawczej i wyposażenia pomocniczego w Projekcie...
23.04.2014

Prace wykończeniowe w budynku Ośrodka Medycyny Doświadczalnej


Zapraszamy do zapoznania się z postępem prac wykończeniowych w budynku Ośrodka Medycyny Doświadczalnej

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022