Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

26.06.2015

Zakończenie budowy Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W dniu 9 marca 2015 roku roboty budowlane w budynku Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zostały zakończone. Wykonywane były w okresie od 26 sierpnia 2013roku do 9 marca 2015 roku. Generalnym Wykonawcą było PP-H WAMACO Sp.z o.o. z siedzibą w Lublinie.

 

Wszystkie wymagane przy zakończeniu budowy dokumenty zostały przekazane, a w dniu 23 czerwca 2015 roku dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, które zostały zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego. Efektem przeprowadzonego remontu jest dobudowa jednego skrzydła obiektu, którego powierzchnia laboratoryjna wzrosła o 110% w stosunku do stanu wyjściowego, natomiast powierzchnia pracowni wzrosła o 43%. Metraż budynku po rozbudowie wynosi  3 043 m². Zmodernizowano 13 laboratoriów, 55 pracowni, powstało 8 nowych pracowni oraz 2 aule wykładowe. Wprowadzono rozwiązania architektoniczne przystosowujące budynek dla potrzeb osób niepełnosprawnych, obiekt zaopatrzony został również w windę.

 

Obecnie trwa doposażanie pracowni i laboratoriów w sprzęt naukowo-badawczy. Z budynku korzystają pracownicy naukowi KiZ Medycyny Sądowej, KiZ Patomorfologii Klinicznej, KiZ Patofizjologii, KiZ Farmakologii Doświadczalnej oraz Samodzielnej Pracowni Biologii Medycznej.

 

Zmodernizowana infrastruktura laboratoryjna umożliwi rozszerzenie zakresu, rodzaju i ilości badań oraz realizację innowacyjnych projektów badawczych na wysokospecjalistycznej aparaturze naukowo-badawczej. Aktualnie Collegium Pathologicum jest jednym z najważniejszych ośrodków naukowo-badawczych i dydaktycznych na terenie Polski Wschodniej.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021