Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Aktualności

22.06.2015

Podpisanie Aneksu nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu

W dniu 18 czerwca 2015 roku podpisany został Aneks nr 2 do Umowy o dofinansowanie Projektu „Adaptacja oraz wsparcie aparaturowe innowacyjnych laboratoriów naukowo-badawczych Collegium Pathologicum Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania I.3 Wspieranie innowacji, zmieniający zakres rzeczowy i finansowy Projektu oraz wydłużający czas jego realizacji.

 

Całkowita szacunkowa wartość Projektu: 50 130 220,00 PLN

Dofinansowanie Projektu: 38 684 702,95 PLN

Zakończenie realizacji Projektu: 30 listopada 2015 roku

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021