Uniwersytet Medyczny w Lublinie

HQMedEd – High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje projekt pod nazwą „HQMedEd High Quality Medical Education – Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2018r. - 30.08.2023r.

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z023/17

 

Wartość projektu: 11 385 438,28 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 11 043 874,28 zł

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022