Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Alumni and success story

Alumni and success story – program umiędzynarodowienia oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o wzmocnienie relacji ze studentami i absolwentami cudzoziemcami

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacje o projekcie

„Alumni and success story – program umiędzynarodowienia oferty edukacyjnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w oparciu o wzmocnienie relacji ze studentami i absolwentami cudzoziemcami” realizowany przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie (II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym) w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie zarządzania procesem rekrutacji studentów z zagranicy w polskich uczelniach” (POKL, Poddziałanie 4.1.3 Wzmocnienie systemowych narzędzi zarządzania szkolnictwem wyższym – projekty systemowe).

 

Termin realizacji projektu: październik 2014 – październik 2015

 

Cel główny projektu:

Zwiększenie skuteczności działań dotyczących rekrutacji studentów z zagranicy poprzez wdrożenie nowych narzędzi komunikacyjno- informatycznych.

 

Cele szczegółowe projektu:

  1. Poprawa jakości systemu zarządzania komunikacją z wykorzystaniem narzędzi komunikacyjno-informatycznych.
  2. Zwiększenie aktywności kontaktów społecznych z absolwentami i studentami z zagranicy UM w Lublinie poprzez wykorzystanie narzędzi komunikacyjno-informatycznych.
  3. Poprawa pozycji konkurencyjnej UM w Lublinie na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie udziału nowoczesnych metod promocji Uczelni wśród studentów zagranicznych.
  4. Zwiększenie popularności kierunków studiów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wśród cudzoziemców opartego na współpracy z absolwentami zagranicznymi.

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022