Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Fundusze Europejskie - dla Rozwoju Polski Wschodniej

Projekt „Budowa Teoretycznych Zakładów Naukowych III Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.1. Infrastruktura uczelni.

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 1 kwietnia 2007 roku
Data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2011 roku


Wartość projektu: 53 728 425,25 PLN


Projekt obejmuje budowę budynku Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie przy ul. Chodźki 6 w Lublinie o V= 46 831 m3 i Pu = 9 321,7 m2 z aulą na 212 miejsc, trzema dźwigami osobowo-towarowymi, o sześciu kondygnacjach wraz z instalacjami wewnętrznymi i wyposażeniem technologicznym o całkowitej powierzchni F = 9321,7 m2, w którym znajdą lokalizację następujące Katedry i Zakłady Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej:

  1. Biologii z Genetyką.
  2. Immunologii Klinicznej.
  3. Bromatologii, Chemii Nieorganicznej.
  4. Farmakologii z Farmakodynamiką.
  5. Chemii Medycznej.
  6. Syntezy i Technologii Medycznej Środków Leczniczych.
  7. Chemii Organicznej.
  8. Chemii Analitycznej i Samodzielnej Pracowni Chromatografii Planarnej.
  9. Chemii Fizycznej.

oraz zakup wyposażenia specjalistyczno-technologicznego dla Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.

 

Nowy obiekt stanowić będzie 4-segmentowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej w konstrukcji szkieletowo-żebrowej, wylewanej, ze ścianami osłonowymi i z podstawowymi instalacjami budynek.                      

 

W budynku zlokalizowane zostaną 72 laboratoria naukowo-dydaktyczne i 25 sal dydaktycznych. W omawianym obiekcie przewidziano stanowiska pracy dla około 200 osób oraz pobieranie nauki przez około 500 studentów.

Kontakt

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Dział ds. Funduszy Europejskich

tel.: +48 81448 5290

e-mail: fundusze@umlub.pl

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022